Znalci kvalifikováni pro znaleckou činnost v oborech:

 

AUTOOPRAVÁRENSTVÍ, KONSTRUKCE,

CENY A ODHADY MOTOROVÝCH VOZIDEL,

STROJŮ, PŘÍSTROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ

POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU, VAD A POŠKOZENÍ

 

 

1)   strojírenství

²                 technické a znalecké poradenství

²                 mimosoudní řešení technicko-ekonomických sporů

²       zjištění tovární původnosti a případných oprav lakování karoserie (měření tloušťky lakové vrstvy na karoserii vozidla bez poškození lakování digitálním měřícím přístrojem značky PosiTector 6000 s přesností měření 0,001mm.

 

 

2)   ekonomika

²        oceňování motorových vozidel a zemědělských strojů

²        oceňování osobních, užitkových a nákladních automobilů, autobusů, vozidel off-road, SUV, návěsů a přívěsů, stavebních strojů, stavební a manipulační mechanizace, jeřábů apod.                     

²       oceňování strojů, přístrojů, servisního a dílenského nářadí, nástrojů, výrobních zařízení, výrobních, servisních a skladových vybavení, náhradních dílů apod.

²        výpočty škod a nákladů oprav motorových vozidel softwarovým systémem AUDATEX / AUDAPAD

²       oceňování a posuzování stavu historických vozidel, motocyklů, strojů

²       oceňování havarovaných nebo jinak poškozených vozidel, motocyklů a strojů

 

 

 

Další mimoústavní znalecká činnost a služby:

 

 

²              zpracování znaleckých posudků a tržních odhadů v oblasti automobilů, motocyklů, strojů, přístrojů, výrobních zařízení, dílenského a servisního nářadí, veteránů apod. (pro soukromé i úřední účely koupě a prodeje, převodů majetku, dědických řízení, darování, vypořádání vlastnictví, zahrnutí či vyjmutí do / z jmění firmy, řešení majetkoprávních sporů, pro dotace pro tělesně postižené, pro podporu prodeje, pro potřeby státních orgánů (Policie, Soudy, Městské úřady apod.), pro potřeby notářů, právníků, advokátů, leasingových společností, pojišťoven, firem, obchodních společností, bank, konkurzních řízení, exekucí, dražeb, rozvodů apod., pro stanovení hodnoty základního jmění, ocenění autoparku, strojového a kancelářského vybavení a movitého majetku podniků, firem, OSVČ apod.

²                výpočty a cenové návrhy pronájmů, půjčovného (automobily, stroje, přístroje, nářadí apod.)

²       odborná technická a poradenská činnost 

²       znalecká činnost oboru doprava silniční a městská - posuzování a vyhodnocení příčin a průběhů dopravních nehod

²       vyřízení nebo přezkoumání likvidací pojistných událostí, zastupování klientů vůči pojistiteli, vymáhání a dohled nad náhradou škody, zajištění opravy vozidla

²       posuzování příčin požárů motorových vozidel, strojů a stavební a zemědělské mechanizace

²       posuzování technického stavu, závad a opotřebení motorových vozidel, potvrzení rozsahu a charakteru poškození, vad a závad

²       posuzování  technické a ekonomické opravitelnosti havarovaného vozidla

²       řešení reklamací oprav nebo prodeje / koupě vozidla, motocyklu, stroje apod.

²       asistence při nákupu motorového vozidla (profesionální a odborné posouzení pořizovací ceny vybraného vozu, posouzení technického stavu, předchozích oprav, havárií, ověření roku výroby, kontrola identifikátorů vozidla, apod.)

²       zjišťování předchozích havárií vozidel vč. měření tloušťky laku na magnetických materiálech (PosiTector 6000)

²       technické a seřizovací údaje motorových vozidel a strojů

²       zpracování, vydavatelství a prodej publikací Časové normy oprav motorových vozidel ČNO TAOP

²       technická literatura (ČNO TAOP, AUTODATA, EUROTAX, IBS-expert)

Ceny za námi nabízené znalecké činnosti a výkony jsou stanovovány individuálně, dle náročnosti a rozsahu činnosti a úkolů, dostupnosti podkladů apod. Účtovaná hodinová sazba za 1 hodinu znalecké činnosti činí 600,- Kč bez DPH. Termín na vypracování znaleckých posudků je obvykle u ocenění do cca 2-5 dnů po předání podkladů, ostatní po vzájemné dohodě a s ohledem k náročnosti zadaného úkolu. Pro jakékoliv bližší informace o námi nabízených činnostech a cenách zavolejte nebo pošlete e-mail, rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti, případně vypracujeme konkrétní cenovou nabídku. Firmám, organizacím, pojišťovnám, leasingovým společnostem apod. nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce.