LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ,

ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZIDLA

 

- likvidace pojistných událostí, zastupování klientů vůči pojistiteli, vymáhání a dohled nad

  náhradou škody, zajištění opravy vozidla.

 

 

- převezmeme celé vyřízení pojistné události za Vás

- u pojistitele uplatníme všechny nároky za způsobenou majetkovou újmu (škodu)

- zajistíme kvalitní opravu Vašeho poškozeného vozidla vč. zajištění náhradních dílů,

  lakování, geometrie apod.

- provedeme odborný dozor nad průběhem a dokončení opravy Vašeho vozidla

- zkontrolujeme a posoudíme navržené pojistné plnění

- znaleckým posudkem za Vás uplatníme nárok za technické a morální znehodnocení vozidla

  provedenou opravou