Pro znaleckou činnost v oborech:

AUTOOPRAVÁRENSTVÍ, KONSTRUKCE, CENY A ODHADY MOTOROVÝCH A HISTORICKÝCH VOZIDEL, STROJŮ, PŘÍSTROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ, POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU, VAD A POŠKOZENÍ


STROJÍRENSTVÍ

Technické a znalecké poradenství.

Mimosoudní řešení technicko-ekonomických sporů.

Zjištění tovární původnosti a případných oprav lakování karoserie (měření tloušťky lakové vrstvy na karoserii vozidla bez poškození lakování digitálním měřícím přístrojem značky PosiTector 6000 s přesností měření 0,001mm).


EKONOMIKA

Oceňování motorových vozidel a zemědělských strojů.

Oceňování osobních, užitkových a nákladních automobilů, autobusů, vozidel off-road, SUV, návěsů a přívěsů, stavebních strojů, stavební a manipulační mechanizace, jeřábů apod.

Oceňování strojů, přístrojů, servisního a dílenského nářadí, nástrojů, výrobních zařízení, výrobních, servisních a skladových vybavení, náhradních dílů apod.

Výpočty škod a nákladů oprav motorových vozidel softwarovým systémem AUDATEX / AUDAPAD.

Oceňování a posuzování stavu historických vozidel, motocyklů, strojů.

Oceňování havarovaných nebo jinak poškozených vozidel, motocyklů a strojů.

Identifikace a lustrace vozidel systémem AUTOTRACER (kontrola identifikátorů automobilu a výpis z historie vozidla se zaměřením na průběžné stavy tachometru, technická specifikace vozidla a výbavy, kontrola stáří a původu, kontrola databáze odcizených vozidel, kontrola databáze leasingových a úvěrových společností v ČR, záznamy servisních úkonů a svolávacích akcí, historie inzerování vozidla aj., hodnocení vozidla ve formě OSVĚDČENÍ Cebia REPORT.

Ocenění vozidla a jeho výbavy systémem CEBIA CebiCat GT.


Další mimoústavní znalecká činnost a služby

Zpracování znaleckých posudků a tržních odhadů v oblasti automobilů, motocyklů, strojů, přístrojů, výrobních zařízení a mechanizace, dílenského a servisního nářadí, veteránů apod. (pro soukromé i úřední účely koupě a prodeje, převodů majetku, dědických řízení, darování, vypořádání vlastnictví, zahrnutí či vyjmutí do / z jmění firmy, řešení majetkoprávních sporů, pro dotace pro tělesně postižené, pro podporu prodeje, pro potřeby státních orgánů (Policie, Soudy, Městské úřady apod.), pro potřeby notářů, právníků, advokátů, leasingových společností, pojišťoven, firem, obchodních společností, bank, konkurzních řízení, exekucí, dražeb, rozvodů apod., pro stanovení hodnoty základního jmění, ocenění autoparku, strojového a kancelářského vybavení a movitého majetku podniků, firem, OSVČ apod.

Oceňování vybavení a příslušenství, dílenského, kancelářského a výrobního vybavení, strojového parku apod.

Výpočty a cenové návrhy pronájmů, půjčovného(automobily, stroje, přístroje, nářadí apod.)

Odborná technická a poradenská činnost.

Vyřízení nebo přezkoumání likvidací pojistných událostí, zastupování klientů vůči pojistiteli, vymáhání a dohled nad náhradou škody, Zajištění opravy vozidla.

Posuzování příčin požárů motorových vozidel, strojů a stavební a zemědělské mechanizace.

Posuzování technického stavu, závad a opotřebení motorových vozidel, potvrzení rozsahu a charakteru poškození, vad a závad.

Posuzování technické a ekonomické opravitelnosti havarovaného vozidla.

Oceňování a posuzování stavu historických vozidel, motocyklů, zemědělské techniky a strojů.

Provádění identifikací, prohlídek, ohledání a zadokumentování stavu vozidel, strojů, přístrojů apod. při vstupu do pojištění, leasingu, „zabavení“ leasingových předmětů, po provedených opravách apod.

Řešení reklamací oprav nebo prodeje / koupě vozidla, motocyklu, stroje apod.

Asistence při nákupu motorového vozidla (profesionální a odborné posouzení pořizovací ceny vybraného vozu, posouzení technického stavu, předchozích oprav, havárií, ověření roku výroby, kontrola identifikátorů vozidla, apod.)

Člen a technický klubový komisař Veteran Car Clubu České Budějovice.

Technické a seřizovací údaje motorových vozidel a strojů.

Zjišťování předchozích havárií vozidel vč. měření tloušťky laku na magnetických materiálech (PosiTector 6000).

Zpracování, vydavatelství a prodej publikací Časové normy oprav motorových vozidel ČNO TAOP.

Technická literatura (auto*moto*veteran, ČNO TAOP, AUTODATA, EUROTAX, IBS-expert), bohatý archiv technické literatury, publikací, ceníků, katalogů a ceníků historických vozidel aj.

Poradenství a příprava pro TESTACE HISTORICKÝCH VOZIDEL.


Více než 23-ti letá profesionální činnost a zkušenost ve výše uvedených oborech znalecké činnosti. Oblast činnosti celá ČR, dlouhodobá činnost a spolupráce s firmami v celém Jihočeském kraji. Reference: ČSOB Leasing. a.s, Oberbank Leasing a.s., UniCredit Leasing a.s., S-Morava Leasing a.s., S-Auto Leasing a.s., DEKRA Automobil (ÚSMD) Praha a.s., CEBIA s.r.o., IBS-expert Praha s.r.o., Audatex Praha a.s., GENERALI poj. a.s., poj. Kooperativa a.s. aj., Magistrát města České Budějovice, regionální orgány státní správy Policie, soudů, státních zastupitelství apod., Hasičské z.s. ČR, regionální advokátní kanceláře (Vavroch a partneři apod.), regionální prodejci a opravci vozidel a strojů v Jč kraji aj.


Ceny za námi nabízené znalecké činnosti a výkony jsou stanovovány individuálně, dle náročnosti a rozsahu činnosti a úkolů, dostupnosti podkladů apod. Účtovaná hodinová sazba za 1 hodinu znalecké činnosti činí 800,- Kč bez DPH. Termín na vypracování znaleckých posudků je obvykle u ocenění do cca 2-5 dnů po předání podkladů, ostatní po vzájemné dohodě a s ohledem k náročnosti zadaného úkolu. Pro jakékoliv bližší informace o námi nabízených činnostech a cenách zavolejte nebo pošlete e-mail, rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti, případně vypracujeme konkrétní cenovou nabídku. Firmám, organizacím, pojišťovnám, leasingovým společnostem apod. nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce.