LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ.

Likvidace pojistných událostí, zastupování klientů vůči pojistiteli, vymáhání a dohled nad náhradou škody, zajištění opravy vozidla.

Převezmeme celé vyřízení pojistné události za Vás.

U pojistitele uplatníme všechny nároky za způsobenou majetkovou újmu (škodu).

Zajistíme kvalitní opravu Vašeho poškozeného vozidla vč. zajištění náhradních dílů,lakování, geometrie apod.

Provedeme odborný dozor nad průběhem a dokončení opravy Vašeho vozidla.

Znaleckým posudkem za Vás uplatníme nárok za technické a morální znehodnocení vozidla provedenou opravou.